Her dişin içerisinde dişin beslenmesini duyarlılığını sağlayan bir damar-sinir paketi bulunur. Bu damar-sinir paketi ‘’dişin pulpası’’ olarak adlandırılır. Aşırı çürük veya travma gibi nedenlerden dolayı dişin pulpasının geri dönüşümsüz hasar gördüğü durumlarda dişe kanal tedavisi uygulanmalıdır. Kanal tedavisi dişin pulpasının çıkarılması, temizlenmesi ve özel maddelerle doldurulması işlemidir.

Diş çürüğünün dişin pulpasına ulaşması sonucunda mikroorganizmalar pulpayı harap etmeye başlarlar.Bu durumun ilerlemesi sonucunda da kök kanalı yoluyla kök ucuna ulaşan mikroorganizmalar kök ucunda iltihabi reaksiyona sebep olurlar.

Resim2

KANAL TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Kanal tedavisi uygulanacak diş lokal anestezi ile uyuşturulur, böylece hasta tedavi sırasında ağrı hissetmez. Frezler yardımıyla dişin çürük kısmı temizlenir ve pulpanın bulunduğu boşluğa ulaşılır. Eğe adı verilen aletlerle dişin pulpası çıkarılır ve kök kanalları istenilen genişlikte şekillendirilir. Bu esnada kök kanalları dezenfektan solüsyonlarla sürekli yıkanır ve mikroorganizmalarla birlikte doku artıkları ortamdan uzaklaştırılır. İşlem bitiminde kanallar kurutulur ve özel malzemelerle doldurulur.

Resim3  Resim4  Resim5

 

 

 

 

KANAL TEDAVİSİ UYGULANMIŞ BİR DİŞİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

Doğru ve kurallara uygun bir şekilde uygulanan kanal tedavisi sonucunda dişler uzun seneler boyunca ağızda kalabilirler. Kanal tedavisi görmüş bir diş canlılığını yitirir ve doğal dişe göre daha dayanıksız bir hale gelir. Kanal tedavisinin dişin çekilmesini önlemek amacıyla uygulanan son tedavi protokolü olduğu unutulmamalıdır.

KANAL TEDAVİSİ SIRASINDA VEYA SONRASINDA AĞRI DUYAR MIYIM?

 Kanal tedavisi sırasında diş lokal anestezi ile uyuşturulduğu için ağrı hissedilmez . Kanal tedavisini takip eden 2-3 gün boyunca hastalar çiğneme esnasında kök ucunda çok hafif bir ağrı hissedebilirler. Hekimin gerekirse reçete ettiği ilaçlar yardımıyla bu süreç ağrısız atlatılır.

KANAL TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Kanal tedavisinin süresi dişin tek köklü veya çok köklü olmasına bağlıdır. Tek köklü bir dişin kanal tedavisi yaklaşık 30 dakika sürer. Çok köklü dişlerinki 1-1,5 saat arasında değişir.

Kanal tedavileri tek seansta bitirilebildiği gibi hekim gerekli görürse tedaviyi birkaç seans sonra bitirebilir. Kanal tedavisi hassas ve zahmetli bir işlemdir. Kanalların yeteri kadar şekillendirilip temizlendiğinden ve dişin sağlıklı olduğundan emin olunana kadar beklenmesinde fayda vardır.

Laser Destekli Kanal Tedavisi

Laserle tek başına kanal tedavisi yapmak mümkün değildir . Kök kanalları genişletilip şekillendirildikten sonra özel solusyonlarla yıkanarak dezenfekte edilir. Bu aşamada laser zararlı mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılmasında çok etkilidir. Laser enerjisi sayesinde mikroorganizmalar çok daha etkin bir şekilde yok edilir. Kök ucundaki ve çevresindeki lezyonlar çok daha hızlı şekilde iyileşir.

Resim6

Kök ucunda ciddi lezyonlar olan birinci büyük azı dişine laser destekli endodontik tedavi uygulanmıştır. Yaklaşık 3 ay süren tedavi sonrasında herhangi bir belirti kalmaksızın tedavi başarıyla sonlandırılmıştır.