GÖMÜLÜ DİŞ NE DEMEKTİR?

Resim1Sürme zamanı geldiği halde çeşitli nedenlerle ağızda yerini alamayan dişlere ” gömülü dişler” denir. Üçüncü büyük azı dişleri (yirmi yaş dişleri veya akıl dişleri olarak da bilinir ), en sık rastlanan gömülü dişlerdendir. Çenede yeterli alan olmadığı durumlarda 20 yaş dişleri gömülü ya da yarı gömülü kalır ve aniden yüzde şişmeye, çenelerin kilitlenmesine ya da şiddetli bir ağrıya sebep olabilirler. Üçüncü azılarınız henüz sürmemişse, dişhekiminizi ziyaret ederek durum hakkında bilgi edinebilir ve gömülü kalan dişlerin neden olabildiği ağrı,şişme, enfeksiyon, çürük ve dişeti hastalıkları gibi bazı problemler ortaya çıkmadan etken dişin çekilmesini sağlayabilirsiniz. Genç yaşlarda yapılan operasyonlar teknik olarak daha kolaydır ve iyileşme daha çabuk olur.

 

ÜÇÜNCÜ AZILAR NEDEN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE SÜRMEZLER?

Evrimleşen insanoğlunda çene kemikleri gittikçe küçülmeye başladığı halde azı dişlerinde sayıca azalma tam olarak gerçekleşmemiştir. Bunun sonucu olarak günümüz insanında ağızda son süren üçüncü azı dişleri için genellikle yer kalmamaktadır. Bilindiği gibi üçüncü azı dişleri 15 ile 25 yaşlar arasında sürebilirler.

GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ AZILAR NE TİP SORUNLARA YOL AÇABİLİR?

Gömülü üçüncü azıların çevresinde kist ve tümörler oluşabilir. Öte yandan, kısmen sürmüş üçüncü azılar da ciddi bir enfeksiyon kaynağıdır. Bu tip dişler ağrının yanında dişeti problemleri ve apselere yol açabilirler. Ancak her üçüncü azı da bu problemlere neden olmayabilir.

SADECE ANTİBİYOTİK KULLANSAM OLMAZ MI?

Antibiyotikler yanlızca kısa bir süre için rahatlama sağlayabilirler. Toplumumuzda bilinçsiz ve çok çeşitli antibiyotik kullanımı yaygın olduğundan, alınan antibiyotikler şikayetlere yol açan mikroorganizmalara her zaman etki etmeyebilir. Üstelik etkili olsalar bile, gerçek problemi ortadan kaldıramazlar. Diğer bir deyişle, antibiyotik alınsa da probleme yol açan diş hala ağızdadır.

ÇEKİM NE ZAMAN GEREKLİDİR?

Üçüncü azı dişlerinin çekilmesi için mutlaka problem yaratmalarını beklemek yanlıştır. Dişhekiminizin de önermesi koşuluyla erken dönemde yapılacak üçüncü azı çekimlerinin ileride doğabilecek pek çok problemi önleyeceğini unutmayınız. Örneğin, gömülü üçüncü azılar, ikinci azı dişlerine zarar verebilirler. 16 yaşından önce yapılan çekimlerde iyileşme son derece hızlı olmaktadır.

EĞER ŞİKAYETİM YOKSA NE YAPMALIYIM?

Hiçbir şikayet söz konusu değilse, ileride oluşabilecek sorunları önlemek veya dişleri sıkıştırması dolayısıyla olası bir çapraşıklık riskini ortadan kaldırmak için bu dişlerin alınması yararlı olacaktır. Bunun yanı sıra, şikayete yol açmayan gömülü üçüncü azıların erken dönemde alınması ile; nedeni tespit edilemeyen çene ağrıları, hareketli protezlerin doku uyumsuzlukarı, dişeti hastalıkları ve tümör gelişimi gibi bazı riskler de ortadan kalkacaktır.

GÖMÜLÜ DİŞLER NASIL ÇEKİLİR?

Gömülü dişin üzerindeki dişeti dokusu açıldıktan sonra kemik ve diş üzerindeki bağlayıcı dokular uzaklaştırılır. Ardından diş çekilir ve açılmış olan dişeti dikilir. Bu operasyondan sonra hastanın dişhekimi tarafından önerilecek bazı ilaçları ( antibiyotik, ağrı kesici v.b ) alması gerekebilir.

ÇEKİM SONRASI TAVSİYELER;

Çekim ve operasyon yapıldıktan sonra, 30 dak. çekim yerine veya operasyon bölgesine konulmuş olan tamponu çıkartmayınız. Tampon alındıktan sonra kanama devam ediyorsa yeni bir tane koyunuz.
Çekim veya cerrahi girişim sonrası anestezinin etkisi geçmeden herhangi bir gıda maddesi yemeyiniz.

24 saat diğer tarafla çiğneme yapınız, çekim yerini kurcalamayınız. Yoksa ağrı, enfeksiyon veya kanama gelişebilir.

12 saat boyunca sıgara içmeyiniz. Sigara kanamayı arttırır ve yara yerinin daha geç iyileşmesine sebep olur.

Diş çekimini takiben hafif bir şişlik ortaya çıkabilir. Cerrahi operasyonlardan sonra daha belirgin bir şişlik olabilir. Oluşan şişliği en aza indirmek için operasyon yapılan bölgeye ilk gün 10 dak. aralıklarla dışarıdan buz kompresi yapılması önemlidir.

Operasyon yapılan tarafta yüzde renk değişikliği olabilir. Bu 1 hafta -10 gün içinde geçer.

Reçete verilmişse, tarif edildiği şekilde kullanınız. İlaca bağlı rahatsızlığınızı, olursa, doktorunuza bildiriniz.

SİNÜS LİFTİNG NEDİR?

Üst çenede arka bölgedeki dişlerin çekimlerinden sonra maksiller sinüsler yıllar içerisinde aşağı doğru sarkma yapar.Bu da kemiğin dikey boyutunun azalmasına sebep olur.Arka bölgedeki diş eksikliği tamamlamanın en iyi yolu implant tedavisidir.Fakat sinüsün sarkması implant tedavisini kısıtlar.

Resim2 Resim3

Sinüs Lifting,sarkan sinüslerin tekrar yükseltilmesi ve implant tedavisi için yeterli yükseklikte kemik oluşturulması işlemidir.Sinüs lifting:Açık Sinüs Lifting ve Kapalı Sinüs Lifting olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

AÇIK SİNÜS LİFTİNG NASIL UYGULANIR?

Sinüs Lifting de sinüs bölgesindeki diş eti kaldırılır ve sinüsün ön yüzündeki kemikte bir pencere açılır.

Resim4

Bu pencere dikkatlice kaldırılır ve sinüs membranına ulaşılır.Sinüs Lifting amaç sinüs membranını yırtmadan yukarı kaldırmak ve bu bölgeyi kemik oluşumuna imkan verecek malzemelerle doldurmaktır.

Resim5 Resim6

 

 

 

 

 

Sinüs membranı yukarı kaldırıldıktan sonra oluşan boşluk Greft materyalleri adı verilen malzemelerle doldurulur.

Resim7 Resim8

 

 

 

 

 

Ve diş eti tekrar yerine yerleştirilerek iyileşmeye bırakılır.

Resim9

Yaklaşık 6-9 ay sonra bölge tamamen kemikleşir ve implant yapımına uygun hale gelir.

Resim10

SİNÜS LİFTİNG VE İMPLANT UYGULAMASI AYNI ANDA YAPILABİLİR Mİ?

Sinüs tabanının altındaki çene kemiğinin yüksekliğinin yeterli olduğu durumlarda implant işlemi sinüs lifting aynı anda yapılabilir.Bu işlemin avantajı sinüste kemikleşmenin ve implantların kemikle kaynaşmalarının aynı anda gerçekleşmesidir.Böylece tedavi süresi kısalmaktadır.

Kemik yüzeyinde pencere açılıp sinüs membranı kaldırıldıktan sonra implantlar yerleştirilir.

Resim11

Daha sonra implantların etrafı Greft materyali ile doldurulur ve diş eti tekrar yerine yerleştirilir.

Resim12

Açılan pencere özel membrenlarla kapatılır.

Resim13

Tamamen kemikleşme sağlandıktan sonra implant üstü protez yapım aşamalarına geçilebilir.

Resim14

KAPALI SİNÜS LİFTİNG NASIL UYGULANIR?

Bu uygulamada sinüs ön duvarına pencere açılmaz.Çene kemiği içerisinde implant yuvaları açılır ve özel aletler yardımıyla sinüs tabanı dikkatlice yukarı kaldırılır.Böylece implantlar için yeteri yükseklik kazanılır.

Resim15 Resim16 Resim17