M.Sc.Dr. Umut TOKLU


Umut TOKLU-11985 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu. İlköğretimini Özel Adana Gündoğdu İlk Okulu’nda tamamladıktan sonra Adana Kurttepe Anadolu Lisesi’nde orta öğretimini aldı. Özel Çukurova Bilfen Fen Lisesi’nde liseyi okudu ve burdan 2003 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başladı ve 2008 yılında diş hekimi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Özel Erol Toklu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin kurucu ortağı olarak serbest diş hekimliği yapmaya başladı. 2011 yılında Almanya’da Aachen Üniversitesi’nde ” Diş Hekimliğinde Laser Uygulamarı Master’ı ” yaparak M.Sc.Dr.(Master of Science in Lasers in Dentistry) ünvanını aldı. Daha sonra akademik çalışmalarına Frankfurt Goethe Üniversietsi’nde Çene-Yüz Cerrahisi ve Oral İmplantoloji Bölümü’nde devam etti. 2014 yılında bu bölümden mezun olarak ikinci M.Sc.Dr. ünvanını “Oral implantoloji Master’ı”(Master of Oral Implantology) yaparak aldı. Halen çalışmalarına Özel Erol Toklu Ağız ve Diş Sağlığı polikliniğinde devam etmektedir.

 

KATILIM VE SERTİFİKALARI

 • ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ AKADEMİSİ DERNEĞİ 12.ULUSLARARASI ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 10-11-12 EKİM 2008
 • AALZ AACHEN DENTAL LASER CENTER WORLD ACADEMY FOR LASER EDUCATION IN DENTISTRY DENTAL LASER WORKSHOP 21-22 KASIM 2008
 • ANKYLOS DENTSPLY FRIADENT – THREE DIMENSIONAL BONE RECONSTRUCTION OF THE ALVEOLAR RIDGE “RING TECHNIQUE” 7 MART 2009
 • I.KUR UYGULAMALI IMPLANT EĞİTİM SEMİNERİ 13-19 NİSAN 2009
 • II.CONGRESS OF WORLD FEDERATION FOR LASER DENTISTRY EUROPEAN DIVISION 14-17 MAYIS 2009
 • TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 16.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ 25-27 HAZİRAN 2009
 • ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ AKADEMİSİ DERNEĞİ 13.ULUSLARARASI ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 2-3-4 EKİM 2009
 • TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BÖLGESEL BİLİMSEL TOPLANTISI
 • 2011 YILINDA ALMANYA’DA AACHEN ÜNİVERSİTESİ’NDE “DİŞ HEKİMLİĞİNDE KASER UYGULAMALARI MASTER’I” YAPARAK M.SC.DR. (MASTER OF SCIENCE IN LASERS IN DENTISTRY)     ÜNVANINI ALDI.DAHA SONRA AKADEMİK ÇALIŞMALARINA FRANKFURT GOETHE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ VE ORAL İMPLANTOLOJİ BÖLÜMÜ’NDE DEVAM ETTİ. 2014   YILINDA BU BÖLÜMDEN MENZUN OLARAK İKİNCİ M.SC.DR. ÜNVANINI “ORAL İMPLANTOLOJİ MASTER’I “(MASTER OF ORAL IMPLANTOLOGY) YAPARAK ALDI.HALEN ÇALIŞMALARINA     ÖZEL      EROL TOKLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.
 • ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ AKADEMİSİ DERNEĞİ VE DENTSPLY FRİADENT ORTAK KONGRESİ MART 2012
 • CERTİFİCATE OF COMPETENCE İN BASİC BOTİLİNUM TOXİN A MAYIS – 2012
 • CERTİFİCATE OF COMPETENCE İN BASİC DERMAL FİLLERS MAYIS – 2012
 • CERTİFİCATE OF COMPETENCE İN ADVANCED BOTİLİNUM TOXİN A MAYIS – 2012
 • CERTİFİCATE OF COMPETENCE İN ADVANCED DERMAL FİLLERS MAYIS – 2012